Anunțuri

Invitatie de participare depunere oferte pentru achizitie directa Achizitionare si montare statie tratare apa potabila
Caiet de sarcini
Caiet de sarcini partea scrisa
Caiet de sarcini partea desenata
Documente_de_calificare (Formulare)
Formularul de contract


Publicat astazi 23.05.2023
***

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu proiect comuna Cacica

Comunicat presa C10 Cacica piste biciclete

Publicat astazi 07.04.2023
***

ANUNŢ CADASTRARE comuna Cacica

Publicat astazi 04.04.2023
***

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
“EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRTEȘTII DE SUS,COMUNA CACICA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod proiect C10‐I3‐2841

Publicat astazi 24.02.2023
***

Invitatie de participare depunere oferte pentru servicii de proiectare faza PTH si documentatiile aferente pentru obiectiv investitie: Extindere sistem de apa si canalizare Cacica
Caiet de sarcini
Anexa la caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)
Model de contract
Publicat astazi 07.02.2023
***

Invitatie de participare depunere oferte pentru servicii de consultanta cerere finanțare obiectiv investitie: Extindere sistem de apa si canalizare Cacica
Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)
Model de contract
Publicat astazi 06.02.2023
***

Invitatie de participare depunere oferte elaborare si depunere cerere finantare obiectiv Inființare capacitați de producere a energiei electrice pentru consum propriu
Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)
Publicat astazi 16.01.2023
***

Invitație de participare proiectare obiectiv Înființare capacități de producere a energiei electrice in comuna Cacica
Caiet de sarcini
Model contract
Documente_de_calificare (Formulare)
Declaratie art. 58 si 21 functii de decizie

Publicat astazi 13.01.2023
***

Invitatie de participare licitatie achiziție “Sistem de supraveghere video, în comuna Cacica, jud Suceava"
Caiet de sarcini
Model contract sistem de supraveghere
Documente_de_calificare (Formulare)
Link harta locații

Publicat astazi 17.11.2022
***

Invitatie de participare licitatie proiectare “Refacere și modernizare alee pietonală aferentă drumului național DN 2E
Caiet de sarcini
Formular contract proiectare refacere alee pietonala
Documente_de_calificare (Formulare)
Publicat astazi 13.10.2022
***

Invitatație de participare depunere oferte obiectiv Amenajare parcare Biserica Penticostală Pârteștii de Sus
Caiet de sarcini cerinte
Caiet de sarcini parte desenata
Caiet de sarcini parte scrisa
Memoriu tehnic
Documente_de_calificare (Formulare)
Formular contract amenajare parcare biserica penticostala

***

Anunt colectare deseuri comuna Cacica
Publicat astazi 26.08.2022
***

Anunț de la Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN
Publicat astazi 16.08.2022

***

Anunt EON
Publicat astazi 29.06.2022

***

Noul program de colectare al deșeurilor în comuna Cacica începând cu luna iunie 2022
***

Invitație de participare depunere oferte pentru achizitie autoturism transport persoane
Caiet de sarcini
Publicat astazi 06.05.2022

***

Invitație de participare depunere oferte pentru Servicii topocadastrale UAT Cacica
Caiet de sarcini

Publicat astazi 28.04.2022

***

Invitație de participare depunere oferte la Servicii de întocmire documentație pentru obiectiv Construirea de piste de biciclete in statiunea turistică de interes local Cacica

Publicat astazi 23.03.2022

***

Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa obiectiv Construirea de piste de biciclete in statiunea turistică de interes local Cacica
Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)

Publicat astazi 08.02.2022

***

Licitatie vânzare parcele teren Cacica

Publicat astazi 26.01.2022

***

Invitație de participare depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa obiectiv ”Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor comunale...”

Caiet de sarcini
Documente_de_calificare (Formulare)


Publicat astazi 17.01.2022