Urbanism

Urbanism

 1. PLAN URBANISTIC GENERAL

Planul urbanistic general al comunei Cacica

 2.REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism al comunei Cacica

3. PLANSE

Cacica încadrare

Cacica reglementari I

Cacica reglementari II

Cacica retele I

Cacica retele II

Cacica situatia existenta I

Cacica situatia existenta II

Cacica terenuri I

Cacica terenuri II

  ***

 Certificat de urbanism - Acte necesare (în doua exemplare)

 
Autorizatii de construire