Hotărâri C.L.

Consiliul local al comunei Cacica

Registrul proiectelor de hotărâri ale Consiliul Local 2024

Proiect /Data

Titlul proiectului de HCL

PH 4462 din 21 iunie 2024 Proiect de Hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetățean de Onoare al comunei Cacica”
PH 4645 din 6 iunie 2024 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
PH 3841 din 9 mai 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală aferentă Drumului Naţional DN2E
PH 3839 din 9 mai 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Amenajare drum în Zona „Piață”, sat Cacica
PH 3837 din 9 mai 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
PH 3659 / 30 aprilie 2024 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
PH 3485/ 23 aprilie 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Greco-Catolice Runcu, comuna Cacica
PH 2978 /11 aprilie 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Cacica şi ale autorităţilor publice locale din Comuna Cacica în Dosarul nr. 14726/3/2024....
PH 2970 /11 aprilie 2024 Proiect de Hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA...
PH 2968 /11 aprilie 2024 Proiect de Hotărâre privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica ...
PH 2966 / 11 aprilie 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în urma finalizării procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiții  Extinderea rețelei publice de apă uzată...
PH 2964 / 11 aprilie 2024 Proiect de Hotărâre privind modificarea documentaţiei şi a indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  „Modernizare drum comunal DC 18...
PH 2774 din 5 aprilie 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2024
PH 2324 / 21 martie 2024 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
PH 2159 / 14 martie 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus
PH 2129 / 13 martie 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local al comunei Cacica pentru cheltuielile ocazionate de sosirea delegației din localitatea Dominteni - Republica Moldova
PH 1999 / 7 martie 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2024
PH 1937 din 6 martie 2024 Proiect de Hotărâre privind implementarea proiectului „Eliberare amplasament pentru realizare condiții coexistență obiectiv – Construire teren de sport în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”
PH 1933 din 6 martie 2024 Proiect de Hotărâre privind actualizarea amenajamentului pastoral pentru pășunile permanente aflate pe raza unității administrativ-teritoriale Cacica
PH 1931 din 6 martie 2024 Proiect de Hotărâre privind implementarea proiectului ”Punerea în aplicare Dispoziție de șantier nr. 2 din 23.02.2022 emisă pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 21 ....
PH 1929 din 6 martie 2024 Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2025
PH 1927 din 6 martie 2024 Proiect de Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 ...
PH 1925 din 6 martie 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2024
PH 1776 / 29 febr. 2024 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
PH 1563 /21 febr 2024 Proiect de Hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai şi iunie – 2024
PH 1452 / 16 febr 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Solonețu Nou
PH 1386 / 14 febr 2024 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 7 - Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare ...
PH 1384/ 14 febr 2024 Proiect de Hotărâre  privind aprobarea derulării obiectivului de investiție „Alimentare cu apă potabilă în satul Pârteștii de Sus
PH 1290 /12 febr. 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire ...
PH 1208 / 7 feb. 2024 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
PH 1154 / 5 feb. 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2024
PH 568 / 18 ian 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport, între localitatea de domiciliu și locul de muncă, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica
PH 468 / 16 ian 2024 Proiect de Hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica
PH 464 / 16 ian 2024 Proiect de Hotărâre privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica ...
PH 460 / 16 ian 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat în urma finalizării procedurii de achiziție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus ...
PH 458 /16 ian 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat în urma finalizării procedurii de achiziție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica ...
PH 430 /16 ian 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2023
PH 308 / 10 ian 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
PH 125 / 5 ian 2024 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2023
PH 10450 / 15 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, judeţul Suceava, şi a îndemnizaţiei consilierilor locali din cadrul CL Cacica
PH 10366 /13 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiție „Scoaterea a șase puncte de aprindere iluminat public din punctele de tranformare, la prima bornă lângă cutia de iluminat public montată prin proiect...
PH 10365/13 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Cacica, județul Suceava
PH 10362 /13 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2024
PH 10360 /13 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local, pentru anul 2024, ce vor fi executate de către beneficiarii de venit minim de incluziune
PH 10356 /13 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA,
PH 10354 /13 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 ...
PH 10340 /13 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Cacica, județul Suceava

Registrul proiectelor de hotărâri ale Consiliul Local 2023

Proiect /Data

Titlul proiectului de HCL

PH 10651 /27 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea instrumentării și implementării proiectului, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ CACICA ...
PH 10649 /27 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
PH 10051 /6 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2023
PH 10003 / 4 dec 2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
PH 9838 / 27 nov 2023 Proiect de Hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica pentru anul școlar 2024-2025
PH 9758 / 23 nov 2023 Proiect de Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Cacica, în Adunarea Generală a A.J.A.C Suceava
PH 9474 /14 nov 2023 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie, și martie – 2024
PH 9374 / 9 nov 2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
PH 9324 / 8 nov 2023 Proiect de Hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava
PH 9253 / 6 nov 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 2023
PH 9181 / 2 nov 2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea tarifului de depozitare la CMID Moara a deşeurilor municipale reziduale
PH 9129 / 2 nov 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2023
PH 9089 /1 nov 2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
PH 9087 /1 nov 2023 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei CACICA
PH 9084 /1 nov 2023 Proiect de Hotărâre privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei finanțat din FMR
PH 8517 / 16 oct 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală
PH 8515 /16 oct 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire alei pietonale
PH 8513 /16 oct 2023 Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul privat al comunei Cacica
PH 8511 / 16 oct 2023 Proiect de Hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local al comunei Cacica pentru organizarea unor activităţi culturale
PH 8509 /16 oct2023 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 30 din 27 aprilie 2023
PH 7822/ 22 sept2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023PH 9084 din 1 noiembrie 2023
PH 7774 /19 sept2023 Proiect de Hotărâre privind deplasarea unei delegații din Comuna Cacica în Districtul Rybnik, Polonia
PH 7651 /13 sept 2023 Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților C  L al comunei Cacica în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Pârteștii de Sus
PH 7649 / 13 sept 2023 Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor C Local al comunei Cacica în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei
PH 8207 / 6 sept 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2023
PH 7422 / 6 sept 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Construire anexă la Şcoala Gimnazială Henryk Sienkiewicz
PH 7419 / 6 sept 2023 Proiect de Hotărâre privind ajustarea tarifului aferent activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă
PH 7417 / 6 sept 2023 Proiect de Hotărâre privind constituirea echipei mobile de intervenţie în cazurile de violență domestică
PH 7413 / 6 sept 2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA
PH 7411 / 6 sept 2023 Proiect de Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol
PH 7409 / 6 sept 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 septembrie 2023
PH 7288 /31 august 2023 Proiect de Hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziție de utilaje pentru întreținerea drumurilor și spațiilor
PH 7221/ 30 august 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri de interes local
PH 7219 /30 august 2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
PH 6812 18 august 2023 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie – 2023
PH 6753 / 17 august 2023 Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 8 din 17 februarie
PH 6620 / 11 august 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire...
PH 6317 / 4 august 2023 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cacica
PH 5563 din 7 iulie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2023
PH 5561 din 7 iulie 2023 Proiect de Hotărâre privind clasificarea și introducerea în inventar... a unor drumuri de pe raza unității administrativ-teritoriale Cacica
PH 5470 din 4 iulie 2023 Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local
PH 5367 din 3 iulie 2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
PH 5348 din 3 iulie 2023 Proiect de Hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local al comunei Cacica pentru organizarea unor activităţi culturale
PH 5151 din 22 iunie 2023 Proiect de Hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Cacica în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava ...
PH 4933 din 13 iunie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus
PH 4867 din 9 iunie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2023
PH 4726 din 6 iunie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației pentru obiectivul de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală ...
PH 4724 din 6 iunie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Construire alei pietonale în cimitirul din satul Solonețu Nou..
PH 4722 din 6 iunie 2023 Proiect de Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023
PH 4720 din 6 iunie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 iunie 2023
PH 4716 din 6 iunie 2023 Proiect de Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cacica
PH 4706 din 6 iunie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Cacica la Parteneriatul LEADER 2023 - 2027...
PH 4668 din 6 iunie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ...
PH 4079 din 11 mai 2023 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie – 2023
PH 4077 din 11 mai 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2023
PH 4075 din 11 mai 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al comunei Cacica
PH 4073 din 11 mai 2023 Proiect de Hotărâre privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica ...
PH 4071 din 11 mai 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 30899, aflat în domeniul public al comunei Cacica
PH 4056 /11 mai 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației  pentru obiectivul de investiţie „Construire teren de sport în satul Pârteştii de Sus...
PH 3693 / 28 aprilie 2023 Proiect de Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale...
PH 2304 / 27 aprilie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2023
PH 3553 / 24 aprilie 2023 Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei CACICA
PH 3533 /24 aprilie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru “Construire piste de biciclete...
PH 3197 / 6 aprilie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2023
PH 3125 / 5 aprilie 2023 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 85 din 8 decembrie 2021
PH 3110 / 4 aprilie 2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
PH 3108 / 4 aprilie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației...pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus
PH 3106 / 4 aprilie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei... pentru obiectivul de investiţii „Achiziţionare şi montare staţie tratare a apei potabile
PH 3104 / 4 aprilie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA
PH 2592 / 20 martie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Achiziţionare şi montare staţie tratare a apei potabile
PH 2539 / 20 martie 2023 Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Programului de investiţii publice
PH 2318 /13 martie 2023 Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea şi delegarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Cacica
PH 2314 /13 martie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei urbanistice PUZşi a R L U aferent pentru „Construire casă de vacanţă
PH 2312 /13 martie 2023 Proiect de Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023
PH 2310 /13 martie 2023 Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2024
PH 2308 /13 martie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Reabilitare anexă la Şcoala Gimnazială Henryk Sienkiewicz
PH 2304 /13 martie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2023
PH 1063 / 7 martie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Înfiinţare capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile
PH 1883 / 3 martie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2023
PH 1294 /15 febr. 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic  pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de apă şi canalizare în Staţiunea turistică Cacica,
PH 1292 /15 febr. 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Extindere sistem de apă şi canalizare în Staţiunea turistică Cacica
PH 1134 /8 februarie 2023 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai şi iunie – 2023
PH 1085 / 7 februarie 2023 Proiect de Hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003...
PH 1082 /7 februarie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe drumul comunal DC18...
PH 1080 /7 februarie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Achiziţie de utilaje pentru întreţinerea drumurilor...
PH 1078 / 7 februarie 2023 Proiect de Hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica
PH 954 / 2 februarie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2023
PH 384 /13 ianuarie 2023 Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului...
PH 243/11 ianuarie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între MMSS şi UAT Cacica pentru proiectul HUB DE SERVICII
PH 241 /11 ianuarie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări .. 2023, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social
PH 239 /11 ianuarie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2023
PH 237 /11 ianuarie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor de sortare, colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
PH 235 /11 ianuarie 2023 Proiect de Hotărâre privind darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri aferente) în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Cacica
PH 214 /11 ianuarie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Amenajare spaţiu de joacă pentru copii în satul Pârteştii de Sus
PH 212 /11 ianuarie 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2022
PH 123 / 6 ian 2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2022
PH 10231 / 23 dec 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
PH 10008 / 14 dec 2022 Proiect de Hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren, atribuit prin Hotărârea Consiliului local Cacica nr. 77
PH 9967 / 13 dec  2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Dotarea cu mobilier,... a unităţilor de învăţământ din comuna Cacica
PH 9965 / 13 dec  2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Extindere sistem de apă şi canalizare în Staţiunea turistică Cacica
PH 9956 /13 dec 2022  Proiect de Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cacica, judeţul Suceava

Registrul proiectelor de hotărâri ale Consiliul Local 2022

Proiect /Data

Titlul proiectului de HCL

PH 10121 din 19 dec 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2022
PH 9824 din 8 dec 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 9500 din 23 nov 2022 Proiect de Hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica
PH 9481 din 23 nov 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica
PH 9126 din 8 nov 2022 Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 27 din 14 aprilie 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2023
PH 9073 din 4 nov 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 2022
PH 8955 din 1 nov 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 8954 din 1 nov 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Cacica în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclete”
PH 8927 din 31 oct 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren cu nr. cadastral 33031 şi a imobilului teren cu nr. cadastral 33099
PH 8925 din 31 oct 2022 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie şi martie – 2023
PH 8898 din 31 oct 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară din luna decembrie 2022
PH 8497 din 17 oct 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Branşament la reţeaua publică de apă
PH 8458 din 17 oct 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Instalare camere de supraveghere
PH 8452 din 17 oct 2022 Proiect de Hotărâre privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica
PH 8449 din 17 oct 2022 Proiect de Hotărâre privind participarea Comunei Cacica, județul Suceava, ca membru fondator, în vederea înființării Asociației de Management
PH 8446 din 17 oct 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală
PH 8445 din 17 oct 2022 Proiect de Hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea unor activităţi culturale
PH 8443 din 17 oct 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023
PH 8441 din 17 oct 2022 Proiect de Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 59 din 27 septembrie 2022
PH 8429 din 17 oct 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2022
PH 8222 din 11 oct  2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizare energetică la Şcoala Pârteştii de Sus...
PH 8220 din 11 oct  2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 7769 din 30 sept 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA
PH 7563 din 26 sept 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 7228 din 15 sept 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului aplicat pentru activitatea de colectare, transport, sortare şi valorificare a deşeurilor
PH 7148 din 14 sept 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiții „Extinderea rețelei publice de apă
PH 7146 din 14 sept 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30 septembrie 2022
PH 6929 din 7 sept  2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cacica, județul Suceava, nr. 31 din data de 13 mai 2022, privind aprobarea participării Comunei Cacica în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
PH 6278 din 17 aug 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 6199 din 12 aug 2022 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie – 2022
PH 6197 din 12 aug 2022 Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL..
PH 6195 din 12 aug 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA
PH 6193 din 12 aug 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul „Extinderea rețelei publice de apă ..
PH 6191 din 12 aug 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Construire teren de sport în satul Pârteştii de Sus
PH 5932 din 3 aug 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea de colectarea deşeurilor municipale
PH 5763 din 28 iulie 2022  Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 5280 din 11 iulie 2022  Proiect de Hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul local al comunei Cacica pentru organizarea unor activităţi culturale
PH 5278 din 11 iulie 2022  Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2022
PH 5271 din 11 iulie 2022  Proiect de Hotărâre privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Cacica
PH 5145 din 4 iulie 2022 Proiect de Hotărâre privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul public al comunei Cacica
PH 5143 din 4 iulie 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Penticostală
PH 5141 din 4 iulie 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală aferentă Drumului Naţional DN2E
PH 4808 din 21 iunie 2022 Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei CACICA
PH 4769 din 21 iunie 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
PH 4621 /14 iunie 2022 Proiect de Hotărâre privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica
PH 4519 din 9 iunie 2022 Proiect de Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al comunei Cacica, judeţul Suceava, în domeniul public al comunei Cacica
PH 4517 din 9 iunie 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare drum comunal DC 21
PH 4515 din 9 iunie 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 4510 din 9 iunie 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 iunie 2022
PH 4317 /31 mai 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 3972 /17 mai 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai - 2022
PH 3947 / 17 mai 2022 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august şi septembrie – 2022
PH 3839 / 11 mai 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Cacica în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
PH 3747 / 9 mai 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea destinaţiei sumei de 100.000 lei din excedentul anului 2021...
PH 3474/27 apr2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiții... gaze naturale
PH 3118 /11 aprilie 2022  Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
PH 3120/11 aprilie 2022 Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului...
PH 3122/11 aprilie 2022 Proiect de Hotărâre privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica
PH 3124/11 aprilie 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui autoturism în sistem leasing
PH 2530 / 22 mart2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus
PH 1798 /4 mart 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei CACICA
PH 1702/2 mart 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 1698/2 mart2022 Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2023
PH 1696 /2 mart 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2022
PH 1694 /2 mart 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2022
PH 1692 / 2 mart2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente S2 al anului școlar 2021-2022
PH 1652/1 mart2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017
PH 1304/16 feb2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 1220/14 feb/2022 Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Cacica în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus
PH 1082/ 9 feb2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus
PH 1080/ 9 feb2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022
PH 1078/ 9 feb2022 Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai şi iunie – 2022
PH 1076/ 9 feb2022 Proiect de Hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală
PH 491 /19 ian2022 Proiect de Hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei
PH 444 /18 ian2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Lucrări de execuţie alimentare cu energie electrică...
PH 648/ 26 ian 2022 Proiect de Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica
PH 136 / 6 ian 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile noiembrie şi decembrie 2021
PH 28 /4 ian 2022 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
PH 10170/ 23dec2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021
PH 10152 din 23 decembrie 2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Construire piste de biciclete în Staţiunea turistică  Cacica

 PH 10.061 din 17 decembrie 2021

 Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 65 din 13 septembrie 2019 privind aprobarea de achiziţie directă de servicii şi atribuirea contractului de delegare gestiune a activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare – fracţie uscată şi fracţie umedă, provenind din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, al comunei Cacica, judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare

PH 9939 /14 dec 2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social
PH 9937 /14 dec 2021 Proiect de Hotărâre privind utilizarea excedentului din anii precedenţi al bugetului local şi al bugetului activităţilor autofinanţate
PH 9936 /14 dec 2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2022
PH 9934/14 dec 2021 Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Cacica
PH 9930 din 14 decembrie 2021 Proiect de Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei CACICA
PH 9928 din 14 decembrie 2021 Proiect de Hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2022-2023
 
 
*** Registrul Hotărârilor Consiliului Local   2024
 

HCL /Data

Titlul  HCL

HCL 47 / 21 iunie 2024 HCL privind acordarea Titlului de ”Cetățean de Onoare al comunei Cacica”
HCL 46 / 21 iunie 2024 HCL privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală aferentă Drumului Naţional DN2E
HCL 45 / 21 iunie 2024 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Amenajare drum în Zona „Piață”, sat Cacica
HCL 44 / 21 iunie 2024 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
HCL 43 / 21 iunie 2024 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
HCL 42/ 30 mai 2024 HCL privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Cacica şi ale autorităţilor publice locale din Comuna Cacica în Dosarul nr. 14726/3/2024 ...
HCL 41/ 30 mai 2024 HCL privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica...
HCL 40/ 30 mai 2024 HCL privind modificarea documentaţiei şi a indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum comunal DC 18...
HCL 39/ 30 mai 2024 HCL privind aprobarea Devizului general actualizat în urma finalizării procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei publice de apă uzată...
HCL 38/ 30 mai 2024 HCL privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA
HCL 37/ 30 mai 2024 HCL privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Greco-Catolice Runcu, comuna Cacica
HCL 36/ 30 mai 2024 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
HCL 35 /18 apr. 2024 HCL privind implementarea proiectului „Eliberare amplasament pentru realizare condiții coexistență obiectiv – Construire teren de sport în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica
HCL 34 /18 apr. 2024 HCL privind actualizarea amenajamentului pastoral pentru pășunile permanente aflate pe raza unității administrativ-teritoriale Cacica
HCL 33 /18 apr. 2024 HCL privind implementarea proiectului ”Punerea în aplicare Dispoziție de șantier nr. 2 din 23.02.2022 emisă pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 21 ...
HCL 32 /18 apr. 2024 HCL privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024
HCL 31 /18 apr. 2024 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2024
HCL 30 /18 apr. 2024 HCL privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2025
HCL 29 /18 apr. 2024 HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2024
HCL 28 / 28 mart 2024 HCL privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai şi iunie – 2024
HCL 27 / 28 mart 2024 HCL  privind modificarea și completarea Anexei nr. 7 - Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare....
HCL 26 / 28 mart 2024 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiție „Alimentare cu apă potabilă în satul Pârteștii de Sus
HCL 25 / 28 mart 2024 HCL  privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local al comunei Cacica pentru cheltuielile ocazionate de sosirea delegației din localitatea Dominteni - Republica Moldova
HCL 24 / 28 mart 2024 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2024
HCL 23/ 28 mart 2024 HCL privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus
HCL 22 / 28 mart 2024 HCL privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Solonețu Nou
HCL 21 / 28 mart 2024 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
HCL 20 / 11 mart 2024 HCL privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire, evitarea unor evenimente rutiere și înfrumusețarea comunei Cacica
HCL 19 / 11 mart 2024 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
HCL 18 / 29 feb 2024 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat în urma finalizării procedurii de achiziție a lucrărilor
pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei publice de apă uzată și extinderea rețelei publice de apă potabilă în comuna Cacica
HCL 17 / 29 feb 2024 HCL privind aprobarea devizului general actualizat în urma finalizării procedurii de achiziție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus
HCL 16 / 29 feb 2024 HCL privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica...
HCL 15 / 29 feb 2024 HCL privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica
HCL 14 / 29 feb 2024 HCL privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport, între localitatea de domiciliu și locul de muncă, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica
HCL 13 / 29 feb 2024 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2024
HCL 12 / 29 feb 2024 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
HCL 11 / 29 feb 2024 HCL privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2023
HCL 10 /30 ian 2024 HCL privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Cacica
HCL 9 /30 ian 2024
Anexa la HCL9 - Statut
HCL privind aprobarea Statutului comunei Cacica, județul Suceava
HCL 8 /30 ian 2024 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiție „Scoaterea a șase puncte de aprindere iluminat public din punctele de tranformare
HCL 7 /30 ian 2024 HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica
HCL 6 /30 ian 2024 HCL privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA, judeţul Suceava
HCL 5 /30 ian 2024 HCL privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV 2023
HCL 4 /30 ian 2024 HCL privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local, pentru anul 2024
HCL 3 /30 ian 2024 HCL privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2024
HCL 2 /30 ian 2024 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2023
HCL 1 /30 ian 2024 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2024
 
*** Registrul Hotărârilor Consiliului Local   2023
 

HCL /Data

Titlul  HCL

HCL 100 / 28 dec 2023 HCL privind aprobarea instrumentării și implementării proiectului, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ CACICA, COMUNA CACICA ...
HCL 99 / 28 dec 2023 HCL privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica,  pentru anul școlar 2024-2025
HCL 98 / 28 dec 2023 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
HCL 97 /14 dec 2023 HCL privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie, și martie – 2024
HCL 96 /14 dec 2023 HCL privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Cacica  in A.J.A.C Suceava
HCL 95 /14 dec 2023 HCL privind modificarea tarifului de depozitare la CMID Moara a deşeurilor municipale reziduale
HCL 94 /14 dec 2023 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2023
HCL 93 /14 dec 2023 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
HCL 92 /14 dec 2023 HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2023
HCL 91 / 28 nov 2023 HCL privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava
HCL 90 / 28 nov 2023 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală aferentă Drumului Naţional DN2E
HCL 89 / 28 nov 2023 HCL privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire alei pietonale în cimitir
HCL 88 / 28 nov 2023 HCL privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul privat al comunei Cacica
HCL 87 / 28 nov 2023 HCL privind alocarea unor fonduri din bugetul local al comunei Cacica pentru organizarea unor activităţi culturale
HCL 86 / 28 nov 2023 HCL pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 30 din 27 aprilie 2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru 2024
HCL 85 / 28 nov 2023 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 2023
HCL 84 / 28 nov 2023 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
HCL 83 / 6 nov 2023 HCL privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei
HCL 82 / 6 nov 2023 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
HCL 81 / 6 nov 2023 HCL privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei CACICA
HCL 80 / 26 oct.2023 HCL privind ajustarea tarifului aferent activității de sortare a deșeurilor
HCL 79 / 26 oct.2023 HCL privind constituirea echipei mobile de intervenţie în cazurile de violență domestică
HCL 78 / 26 oct.2023 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Construire anexă la Şcoala Gimnazială Henryk Sienkiewicz
HCL 77 / 26 oct.2023 HCL privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA
HCL 76 / 26 oct.2023 HCL privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol
HCL 75 / 26 oct.2023 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2023
HCL 74 / 26 oct.2023 HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 septembrie 2023
HCL 73/29 sept2023 HCL privind deplasarea unei delegații din Comuna Cacica în Districtul Rybnik, Polonia
HCL 72/29 sept2023 HCL privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Cacica în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei...
HCL 71/29 sept2023 HCL privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Cacica în CA al Școlii Gimnaziale Pârteștii de Sus, comuna Cacica
HCL 70/29 sept2023 HCL privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie – 2023
HCL 69/25 sept2023 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
HCL 68/4 septembrie 2023 HCL privind implementarea proiectului „Achiziție de utilaje pentru întreținerea drumurilor și spațiilor verzi
HCL 67/4 septembrie 2023 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri de interes local
HCL 66/4 septembrie 2023 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
HCL 65 / 22 august 2023 HCL privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 8 din 17 februarie 2023
HCL 64 / 22 august 2023 HCL privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor..
HCL 63 / 22 august 2023 HCL privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cacica
HCL 62 / 22 august 2023 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2023
HCL 61 / 22 august 2023 HCL privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica
HCL 60 / 19 iulie 2023 HCL privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local
HCL 59 / 19 iulie 2023 HCL privind alocarea unor fonduri din bugetul local al comunei Cacica pentru organizarea unor activităţi culturale
HCL 58 / 19 iulie 2023 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
HCL 57 / 19 iulie 2023 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2023
HCL 56 / 19 iulie 2023 HCL privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală
HCL 55 / 19 iulie 2023 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Construire alei pietonale în cimitirul din satul Solonețu Nou
HCL 54 / 19 iulie 2023 HCL privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II/2023
HCL 53 / 19 iulie 2023 HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 iunie 2023
HCL 52 / 19 iulie 2023 HCL privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cacica
HCL 51 / 28 iunie 2023 HCL privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT comuna Cacica, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare
HCL 50 / 28 iunie 2023 HCL privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie – 2023
HCL 49 / 28 iunie 2023 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2023
HCL 48 / 28 iunie 2023 HCL privind aprobarea vânzării unor imobile aflate în domeniul privat al comunei Cacica
HCL 47 / 28 iunie 2023 HCL privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica...
HCL 46 / 28 iunie 2023 HCL privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren nr. 30899, aflat în domeniul public al comunei Cacica
HCL 45 / 28 iunie 2023 HCL privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Construire teren de sport în satul Pârteştii de Sus
HCL 44 / 16 iunie 2023 HCL privind aprobarea devizului general actualizat - faza D.A.L.I....
HCL 43 / 16 iunie 2023 HCL privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale...
HCL 42 / 8 iunie 2023 HCL privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava
HCL 41 / 8 iunie 2023 HCL privind aprobarea participării Comunei Cacica la Parteneriatul LEADER 2023 - 2027...
HCL 40 / 22 mai 2023 HCL privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA
HCL 39 / 22 mai 2023 HCL privind aprobarea documentaţiei... pentru obiectivul de investiţii „Achiziţionare şi montare staţie tratare a apei potabile
HCL 38 / 22 mai 2023 HCL privind aprobarea documentației tehnico-economice.. pentru obiectivul „Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus
HCL 37 / 22 mai 2023 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
HCL 36 / 27 aprilie 2023 HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei CACICA
HCL 35 / 27 aprilie 2023 HCL privind aprobarea documentatiei... pentru obiectivul de investiții “Construire piste de biciclete...
HCL 34 / 27 aprilie 2023 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2023
HCL 33 / 27 aprilie 2023 HCL privind înfiinţarea şi delegarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân
HCL 32 / 27 aprilie 2023 HCL privind aprobarea documentaţiei urbanistice PUZ şi a Reg Local de Urbanism aferent pentru „Construire casă de vacanţă..
HCL 31 / 27 aprilie 2023 HCL privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I
HCL 30/ 27 aprilie 2023 HCL privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2024
HCL 29 / 27 aprilie 2023 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Reabilitare anexă la Şcoala Gimnazială Henryk Sienkiewicz
HCL 28 / 27 aprilie 2023 HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2023
HCL 27 / 7 aprilie 2023 HCL pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 85 din 8 decembrie 2021
HCL 26 / 23 martie 2023 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Achiziţionare şi montare staţie tratare a apei potabile – eliminare amoniu,
HCL 25 / 23 martie 2023 HCL privind modificarea şi completarea Programului de investiţii publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 4 din 31 ianuarie 2023
HCL 24 / 23 martie 2023 HCL privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai şi iunie – 2023
HCL 23 / 23 martie 2023 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2023
HCL 22 / 23 martie 2023 HCL privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
HCL 21 / 23 martie 2023 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Achiziţie de utilaje pentru întreţinerea drumurilor şi spaţiilor verzi
HCL 20 / 23 martie 2023 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe drumul comunal DC18-Runcu
HCL 19 / 23 martie 2023 HCL privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica
HCL 18 /10 martie 2023 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Înfiinţare capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum propriu...
HCL 17 /27 februarie 2023 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2023
HCL 16 /27 februarie 2023 HCL privind aprobarea tarifelor de sortare, colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale
HCL 15 /27 februarie 2023 HCL privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale(MMSS) şi UAT Cacica
HCL 14 /27 februarie 2023 HCL privind darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri aferente) în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ
HCL 13 /27 februarie 2023 HCL privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului în suprafață de 100 mp.
HCL 12 /27 februarie 2023 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Amenajare spaţiu de joacă pentru copii în satul Pârteştii de Sus
HCL 11 /27 februarie 2023 HCL privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2023
HCL 10 /27 februarie 2023 HCL privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2023
HCL 9 /27 februarie 2023 HCL privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2022
HCL 8  17 februarie 2023 HCL privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic  pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de apă şi canalizare în Staţiunea turistică Cacica
HCL 7 / 17 februarie 2023 HCL privind aprobarea implementării proiectului „Extindere sistem de apă şi canalizare în Staţiunea turistică Cacica
HCL 6 / 31 ianuarie 2023 HCL privin d retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren, atribuit prin Hotărârea Consiliului local Cacica nr. 77
HCL 5 / 31 ianuarie 2023 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Dotarea cu mobilier,... a unităţilor de învăţământ din comuna Cacica
HCL 4 / 31 ianuarie 2023 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2023
HCL 3 / 19 ianuarie 2023 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2022
HCL 2 / 19 ianuarie 2023  HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Extindere sistem de apă şi canalizare în Staţiunea turistică Cacica
HCL 1 / 19 ianuarie 2023 HCL privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cacica
 
Registrul Hotărârilor Consiliului Local   2022
 

HCL /Data

Titlul  HCL

HCL 87 /27 dec2022 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2022
HCL 86 /27 dec2022 HCL pentru modificarea şi completarea HCL nr. 27 din 14 aprilie 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2023
HCL 85 /15 dec 2022 HCL privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie şi martie – 2023
HCL 84 /15 dec 2022 HCL privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica
HCL 83 /15 dec 2022 HCL privind aprobarea alipirii imobilului teren cu nr. cadastral 33031 şi a imobilului teren cu nr. cadastral 33099 ...
HCL 82 /15 dec 2022 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 2022
HCL 81 /15 dec 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 80 /15 dec 2022 HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară din luna decembrie 2022
HCL 79/ 29 nov 2022 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Branşament la reţeaua publică de apă
HCL 78/ 29 nov 2022 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Instalare camere de supraveghere în comuna Cacica
HCL 77/ 29 nov 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 76/ 29 nov 2022 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală
HCL 75/ 29 nov 2022 HCL privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica
HCL 74/ 29 nov 2022 HCL privind participarea Comunei Cacica, județul Suceava, ca membru fondator, în vederea înființării Asociației de Management
HCL 73/ 29 nov 2022 HCL privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru organizarea unor activităţi culturale
HCL 72/ 29 nov 2022 HCL privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023
HCL 71/ 29 nov 2022 HCL pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 59 din 27 septembrie 2022
HCL 70/ 29 nov 2022 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2022
HCL 69 /3 noiembrie 2022 HCL privind aprobarea participării Comunei Cacica în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclete”
HCL 68 /3 noiembrie 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 67 /27 oct 2022 HCL privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA
HCL 66 /27 oct 2022 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiții  Extinderea rețelei publice de apă potabilă în satul Pârteştii de Sus
HCL 65 /27 oct 2022 HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30 septembrie 2022
HCL 64 /13 oct 2022 HCL privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus
HCL 63 /13 oct 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 62/27 sept 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 61/27 sept 2022 HCL privind aprobarea ajustării tarifului aplicat pentru activitatea de colectare, transport, sortare şi valorificare a deşeurilor
HCL 60/27 sept 2022 HCL privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie – 2022
HCL 59/27 sept 2022 HCL privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. AUTOSERVICE PĂSTRĂV SRL...
HCL 58/27 sept 2022 HCL privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA
HCL 57/27 sept 2022 HCL privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, .. pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei publice de apă
HCL 56/27 sept 2022 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Construire teren de sport în satul Pârteştii de Sus
HCL 55/9 sept 2022 HCL privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cacica, județul Suceava, nr. 31 din data de 13 mai 2022
HCL 54 /30 august 2022 HCL privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul public al comunei Cacica
HCL 53 /30 august 2022 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Refacere şi modernizare alee pietonală aferentă...
HCL 52 /30 august 2022 HCL privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare parcare la Biserica Penticostală
HCL 51 /30 august 2022 HCL privind aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea de colectarea deşeurilor municipale
HCL 50 /30 august 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 49 din 2 august 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 48 din 2 august 2022 HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei CACICA
HCL 47 din 2 august 2022 HCL privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA
HCL 46 din 25 iulie 2022 HCL privind trecerea unor imobile din domeniul privat al comunei Cacica, judeţul Suceava, în domeniul public al comunei Cacica
HCL 45 din 25 iulie 2022 HCL privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava
HCL 44 din 25 iulie 2022 HCL privind modificarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici din obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 21
HCL 43 din 25 iulie 2022 HCL privind alocarea unor fonduri din bugetul local al comunei Cacica pentru organizarea unor activităţi culturale
HCL 42 din 25 iulie 2022 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2022
HCL 41 din 25 iulie 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 40 din 25 iulie 2022 HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 30 iunie 2022
HCL 39 /30 iunie 2022 HCL privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august şi septembrie – 2022
HCL 38 / 30 iunie 2022 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai - 2022
HCL 37 /15 iunie 2022 HCL privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica
HCL 36 / 3 iunie 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 35 /26 mai 2022 HCL privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cacica
HCL 34 /26 mai 2022 HCL privind aprobarea achiziţionării unui autoturism în sistem leasing
HCL 33 /26 mai 2022 HCL privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. DELGAZ-GRID S.A, asupra terenului...
HCL 32 / 26 mai 2022 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
HCL 31 /13 mai 2022 HCL privind aprobarea participarea Comunei Cacica în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
HCL 30 / 11 mai 2022 HCL privind modificarea destinaţiei sumei de 100.000 lei din excedentul anului 2021
HCL 29/29 apr 2022 HCL privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ...gaze naturale
HCL 28/14 apr. 2022 HCL privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei CACICA
HCL 27/14 apr. 2022 HCL privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2023
HCL 26/14 apr. 2022 HCL privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare S2 2021-2022
HCL 25/14 apr. 2022 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2022
HCL 24/14 apr. 2022 HCL privind aprobarea contului de execuţie bugetară la 31 martie 2022
HCL 23/14 apr. 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 22/ 24 mart2022 HCL privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus
HCL 21 / 3 mart 2022 HCL privind aprobarea Solicitării de prelungire a valabilităţii Scrisorii de garanţie nr. 813/12.10.2017
HCL 20 / 3 mart 2022 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţie „Lucrări de execuţie alimentare cu energie electrică – Staţie de epurare
HCL 19 / 3 mart 2022 HCL privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai şi iunie – 2022
HCL 18 / 3 mart 2022 HCL privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Cacica în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director
HCL 17 / 3 mart 2022 HCL privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Cacica
HCL 16 / 3 mart 2022 HCL privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
HCL 15 / 3 mart 2022 HCL privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Buna Vestire” Pârteștii de Sus
HCL 14 / 3 mart 2022 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022
HCL 13 / 3 mart 2022 HCL privind modificarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 12 / 4 feb 2022 HCL privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile noiembrie şi decembrie 2021
HCL 11 / 4 feb 2022 HCL privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere
aşezământ cultural în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica
HCL 10 / 4 feb 2022 HCL privind aprobarea derulării obiectivului de investiţii „Construire piste de biciclete în Staţiunea turistică de interes local Cacica,
HCL 9 / 4 feb 2022 HCL privind aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021
HCL 8 / 4 feb 2022 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Cacica pe anul 2022
HCL 7 / 27 ian2022 HCL pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 65 din 13 septembrie 2019 privind aprobarea de achiziţie directă de servicii şi atribuirea contractului de delegare gestiune a activităţii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare
HCL 6 / 27 ian2022 HCL privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de
personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei CACICA
HCL 5 / 27 ian2022 HCL privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Cacica, pentru anul școlar 2022-2023
HCL 4 / 27 ian 2022 HCL privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Cacica
HCL 3 / 27 ian 2022 HCL privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social
HCL 2 /27 ian 2022 HCL privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2022

HCL 1/27 ian 2022

 HCL privind utilizarea excedentului din anii precedenţi al bugetului local şi al bugetului activităţilor autofinanţate