Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Anunturi

***

Invitație de participare depunere oferte la atibuirea prin achizitie directa a lucrarilor pentru obiectivul Pompe de caldura si instalatie permanenta Complexul cultural artistic "Casa Nationalitaților Cacica”

Caiet de sarcini partea scrisa
Caiet de sarcini partea desenata
Formular contract
Formulare suplimentare
Publicat  astazi 22.11.2019

***

Invitație de participare depunere oferte reparație autoturism

***

 Invitație de participare depunere oferte reparatie autoturism

Caiet de sarcini pentru prestarea de servicii si reparație autoturism
Publicat  astazi 29.10.2019

***

Comunicat de presă din partea Direcției Generale Anticorupție

***

Anunț privind organizarea unei  licitații publice pentru vânzarea unor loturi de teren în comuna Cacica

***
Anunț privind Dispoziția primarului comunei Cacica nr 119 din 12 aug. 2019 privind recuperarea zilei de 16 august 2019.

***

Anunț privind înștiințarea proprietarilor și a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.5 și nr.11 din UAT Cacica, jud Suceava

publicat astazi 5 iulie 2019

 *** 

Anunț invitație depunere oferte construire podeț Cacica:

Invitație de participare depunere oferte

Caiet de sarcini construire podet

Memoriu tehnic proiect

Piese desenate  planse

Formular de Contract

Documente_de_calificare (Formulare)

Declaratia art 58 art 21

***

Rezultatele examenului de promovare în grad/treaptă pentru personalul contractual

 ***

Anunț  licitatie publică  cu denumirea ,,Achizitie publică pentru atribuire contract executie  lucrari ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL, ZONA „GORCENI”, SAT PÎRTEȘTII DE SUS, COMUNA CACICA, JUDEȚUL SUCEAVA.

Invitație de participare

Caietul  de sarcini al licitației

Documentație obiectiv partea scrisă

Documentație obiectiv partea desenată

Declarație conform art.58/Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Pentru informații suplimentare contactați Primăria Cacica folosind datele din pagina de contact.  Publicat astăzi 26.03.2019.

***

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad/traptă pentru personalul contractual

***

Invitație de participare depunere oferte pentru servicii de consultanță în managementul investiției pentru proiectul "Reabilitate, modernizare, dotare si extindere așezământ cultural în Pîrteștii de Sus

publicat astazi 8 martie 2019

***

Anunt privind Dispozitia primarului comunei Cacica nr 202 din 21 dec. 2018 privind recuperarea zilelor de 24 si 31 decembrie 2018 

***

Rezultatele concursului de promovare în grad pentru personalul contractual.
***

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad/treaptă a personalului contractual

***

Anunț privind aprobarea Programului de măsuri privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul  Publicat 11.07.2018

***

În data de 13.06.2018 se deschide ștrandul cu apă sărată al comunei Cacica situat în apropierea minei Cacica (în spatele strandului Salinei ).

Prețuri practicate :
- adult - 10 ron
- copil - 5 ron
Ștrandul ofera in pretul respectiv sezlong in limita dotarilor !

Pentru oferta de cazare vizitați secțiunea de turism a site-ului.

 Vă asteptam cu drag !

***

Vă prezentam  adresa Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, spot-ul video si filmul de prezentare, referitoare la sprijinirea campaniei de informare privind implementarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), precum și materialele de informare.

Adresa AICI                                             

Filme:

 ***

Rezultate privind concursul/examenul pentru funcția de execuție inspector în cadrul Primăriei Cacica

-- >vezi rubrica  Informatii publice--> Anunţuri

***

Rezultate privind concursul/examenul pentru funcția de execuție inspector în cadrul Primăriei Cacica

***

Rezultate selectie privind ocuparea funcției de inspector debutant, clasa I în cadrul compartimentului transport copii, transport marfă și situații de urgență

 

***

Anunț privind ocuparea funcției de inspector debutant, clasa I în cadrul compartimentului transport copii, transport marfă și situații de urgență

Publicat 15.12.2017

***

Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării postului de şef al serviciului SVSU

Bibliografia pentru concursul de ocuparea postului de şef al serviciului SVSU

***

Anunţ  privind organizarea examenului de promovare în grad/treaptă a personalului contractual.

***

Anunţ important privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu şi climă

Ministerul Agriculturii si dezvoltării rurale informează beneficiarii şi potenţialii beneficiari cu privire la măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole.

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăţi anuale pe hectar suprafaţă agricolă pentru compensarea partială sau totală a costurilor suplimentare si a pierderilor de venit suportate de fermieri se regăsesc în

Măsura 10 "Agro-mediu şi climă"

Măsura 11 "Agricultura ecologică"

Măsura 13 "Plaţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrîngeri specifice"

Informatii suplimentare găsiti pe situl ministerului sau accesand linkul de mai jos

http://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

***

Primăria comunei Cacica, județul Suceava,  organizează concurs în data de 14.09.2016, ora 10 proba scrisă și interviul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Agricol

Vezi anuntul complet
Bibliografie

 

 

***

Primăria comunei Cacica, județul Suceava,  organizează concurs în data de 05.08.2016, ora 10 proba scrisă și interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea postului asistent medical comunitar debutant

Vezi anuntul în întregime

Publicat 14.07.2016

***

Primăria comunei Cacica, județul Suceava,  organizează concurs în data de 21.07.2016, ora 10 proba scrisă și interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea postului temporar vacant inspector de specialitate birou contabilitate, informare turistică și rețele electronice ale comunității locale

Vezi anuntul în întregime

 

***

Primăria comunei Cacica, județul Suceava, anunță că organizează concurs/examen în data de 10.12.2015, ora 10 proba scrisă și interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție pe durata nedeterminată:

1.șofer pentru microbuzul școlar – compartiment transport marfă, transport copii și situații de urgență – 1 post,

2.guard – compartiment administrativ și de deservire – 1 post

3.inspector de specialitate IT – compartiment informare turistică și rețele electronice ale comunității locale – 1 post

Publicat 16.11.2015                                  Vezi anuntul în întregime

 

 ***

Primăria comunei CACICA, judeţul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1.Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Biroului contabilitate, informare turistică şi reţele electronice ale comunităţii locale şi

2.Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului resurse umane.

Publicat 12.11.2015            Vezi anuntul  în întregime

 ***

COMUNA CACICA, titular al proiectului PUG – comuna Cacica, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat că în data de 28 martie 2013, ora 10.00, la sediul Primăriei Cacica, judeţul Suceava se va desfăşura şedinţa de dezbatere publică a Planului Urbanistic General, a Raportului de Mediu, pentru proiectul sus menţionat.
      Documentaţiile pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, precum şi pe site http://apmsv.anpm.ro.
      Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, între orele 8.00 – 14.00 la sediul APM Suceava, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului anunţ.