Anunturi concursuri

Anunţ pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica

Publicat astazi 19.03.2024

Rezultate concurs pentru promovarea in clasă a funcționarilor publici- rezultate finale
Publicat astazi 22.09.2023

Rezultate concurs pentru promovarea in clasă a funcționarilor publici-proba interviu
Publicat astazi 21.09.2023

Rezultate concurs pentru promovarea in clasă a funcționarilor publici-proba scrisă
Publicat astazi 18.09.2023
***

Rezultate concurs pentru promovarea in clasă a funcționarilor publici- selectie dosare
Publicat astazi 29.08.2023
***

Anunț examen pentru promovarea in clasă a funcționarilor publici
Dispoziție și bibliografie

Publicat astazi 21.08.2023
***

Centralizator final concurs consilier juridic
Publicat astazi 11.01.2023
***

Rezultate proba interviu concurs consilier juridic
Publicat astazi 10.01.2023
***

Rezultate proba scrisă concurs consilier juridic
Publicat astazi 04.01.2023
***

Rezultate selecție dosare concurs consilier juridic
Publicat astazi 27.12.2022
***

Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cacica
- Atribuțiile postului
- Bibliografie si tematica finală
- Formular_inscriere concurs

Publicat astazi 28.11.2022
***

Publicat astazi 16.09.2022
Publicat astazi 15.09.2022
Publicat astazi 13.09.2022
Publicat astazi 12.09.2022
***
Publicat astazi 05.09.2022
***
Publicat astazi 17.08.2022
***
Publicat astazi 23.06.2022
***
Publicat astazi 08.06.2022
***

Publicat astazi 07.04.2022 ora 12:00
***

Rezultatele concursului de recrutare referend

Publicat astazi 05.04.2022 ora 15:30
***

Rezultate contestații la proba scrisa pentru concursul de recrutare referend

Publicat astazi 01.04.2022
***

Rezultate proba scrisa referent

Publicat astazi 30.03.2022

***

Rezultate selectie dosare pentru concursul de recrutare a unei funcții publice de execuție
Publicat astazi 22.03.2022

***

Anunț privind rezultatetele examenului de promovare in grad personal contractual Primăria Cacica

Publicat astazi 02.03.2022

***

Anunt privind organizarea și desfășurarea concursului pentru recrutarea unei funcții publice de execuție

Documente necesare înscriere

Formular înscriere

Atribuțiile postului

Bibliografie

Publicat astazi 28.02.2021

***

Anunț privind examenul de promovare in grad personal contractual Primăria Cacica

Publicat astazi 17.02.2021

***